Algemene voorwaarden

Voorwaarden:

 • Maximaal 2 personen (geen huisdieren).
 • Short Stay Apartments The Hague is een rookvrij appartement.
 • Inchecken is 14.00 uur of later.
 • Uitchecken is tot 11 uur ..
 • Eventuele schade aan of verwijdering van goederen zal door de huurder worden teruggevorderd.
 • Parkeren in de garage is op het risico van de auto eigenaar / huurder.
 • Short Stay Apartments The Hague heeft een schoenvrij beleid, wij zullen u voorzien van slippers.
 • Wij beschouwen uw reservering over 4 dagen als een unieke optie.
 • Uw reservering is definitief bij ontvangst van uw voorschot.
 • Voorschot tot 7 nachten is 100%, meer nachten 50% van de totale, lange termijn verhuur in overleg.
 • Geavanceerde betaling is mogelijk via overschrijving (onze bankgegevens op aanvraag) en u kunt ook via PayPal betalen. De tarieven zijn inclusief btw en toeristenbelasting.


Annuleringsbeleid

Met slechts 2 appartementen is de impact hoog, in het geval dat een bevestigde reservering wordt geannuleerd en onze klanten ons niet informeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor slecht weer, ziekte, veranderingen in reisplannen, reisvertragingen, enz.
Wij raden u aan een beleid inzake annuleringsverzekering uit te voeren om moeilijkheden te vermijden.


We vragen uw begrip voor ons annuleringsbeleid:
Annulering meer dan 30 dagen voor aankomst: 100% terugbetaling van geavanceerde betaling.

Annulering 29 tot 15 dagen voor aankomst: 30% terugbetaling van het gehele verblijf.
Annulering 14 tot 7 dagen voor aankomst: 10% terugbetaling van het gehele verblijf.
Annulering 7 dagen voor aankomst: geen restitutie.

U kunt alleen per e-mail of telefoon annuleren en dit is alleen geldig wanneer het Short Stay Apartments The Hague-appartement de annulering per mail bevestigt. Op deze manier weten we zeker dat uw mail is aangekomen en telefoongesprek is beantwoord.


Wij danken u voor uw begrip.

Conditions:

 • Maximum 2 persons (no pets).
 • Short Stay Apartments The Hague is a non-smoking apartment.
 • Check-in time is 2 PM or later.
 • Check-out time is until 11 AM..
 • Any damage to, or removal of, goods will be recovered from the tenant.
 • Parking in the garage is at the owner’s risk.
 • Short Stay Apartments The Hague has a shoe free policy, we’ll provide you with beautiful terry cloth slippers.
 • We’ll consider your reservation during 4 days as an unique option.
 • Your reservation will be final on receipt of your advance payment.
 • Advance payment up to 7 nights is 100%, more nights 50% of the total, long term rental in consultation.
 • Advanced payment is possible by bank transfer (our bank details upon request) and you can also pay through PayPal. The rates are including VAT and Tourist Tax.


Cancellation policy:

With only 2 apartments the impact is high, in the case a confirmed booking is cancelled and our clients fail to inform us.
We are not responsible for bad weather, illnesses, changes in travel plans, travel delays, etc.
We recommend you to take out a policy on cancellation insurance, to avoid difficulties.


We ask your understanding for our cancellation policy:

 • Cancellation more than 30 days prior to arrival: 100% refund of advanced payment.
 • Cancellation 29 to 15 days before arrival: 30% refund of the whole stay.
 • Cancellation 14 to 7 days before arrival: 10% refund of the whole stay.
 • Cancellation 7 days before arrival: no refund.


You can only cancel by Email or phone and this is only valid when Short Stay Apartments The Hague confirms the cancellation by mail. In this way we know for certain that your mail has arrived and phone call has been answered.

We thank you for your understanding.